Training On the Job voor HR medewerkers van lokale besturen

Op zoek naar training on the job voor HRM medewerkers in je lokaal bestuur?

Een nieuwe medewerker op je personeelsdienst? Een nieuw diensthoofd personeel? Of op zoek naar een ondersteuning voor medewerkers op de personeelsdienst die door de de vele wijzigingen in sociale wetgeving en personeelsadministratie het noorden even kwijt zijn? Misschien maakt de krapte op de arbeidsmarkt dat je voor je vacature op de personeelsdienst niet de witte raaf vindt?

Werken op de personeelsdienst van een lokaal bestuur, gemeente, OCMW, intergemeentelijke vereniging, intercommunale is toch wel iets bijzonders. Er bestaat immers geen opleiding tot 'Personeelsmedewerker Lokaal Bestuur'. Maar je kan medewerkers mits de juiste begeleiding laten uitgroeien tot een  witte raaf.

Zorgen voor een snelle en efficiënte inwerking/opfrissing van je medewerkers personeelsdienst in je lokaal bestuur? Verlies niet te veel tijd om hen opleidingen te laten volgen in een klaslokaal met eerder theoretische én te algemene inhoud, maar biedt hen een ondersteuning die praktisch én oplossingsgericht is: training on the job. 

Onderzoek toont aan dat medewerkers meer leren van trainen ‘on the job’ dan van een training ergens op een externe locatie.

Tijdens de training on the job worden je medewerkers individueel begeleid tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de personeelsdienst in een lokaal bestuur. Mijn taak is om hen met meer kennis van zaken en zelfvertrouwen in hun dagelijkse werkzaamheden te laten groeien. 

Deze begeleiding is ideaal voor medewerkers die nieuw zijn in hun rol op personeelszaken in een lokaal bestuur of voor medewerkers van wie het takenpakket serieus is gewijzigd of die het door alle wijzigingen in sociale wetgeving ed moeilijk hebben het bos nog door de bomen te zien.

Door op mij beroep te doen voor een training on the job, haal je een rijke HR ervaring binnen een lokaal bestuur  in huis gaande van aanwerving,  onthaal, payroll, personeelsadministratie, functioneringsgesprekken, verzuimbeleid, re-integratie langdurige zieken, deontologische code, arbeidsreglement, alcohol- en drugbeleid...  Ik kan immers terugblikken op een ervaring van 12 jaar als diensthoofd personeel van een intergemeentelijke vereniging en op een ervaring als docent aan bestuurrsscholen rond HRM thema's. De dagelijkse realiteit van een personeelsdienst in een lokaal bestuur is mij dus zeer bekend. Bovendien bieden mijn competenties als trainer en coach in deze trajecten een duidelijke meerwaarde.

Training On the Job voor HR medewerkers van lokale besturen
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x