6 Stappen om je dood verzuimbeleid te reanimeren tot een actief aanwezigheidsbeleid

Afwezigheid van medewerkers kost je organisatie geld, tijd en tevredenheid van collega's, leidinggevenden en klanten. Er niets aan doen als organisatie, is geen optie. Wat kan je wel doen? Wel starten bij het begin: je bijna dood verzuimbeleid reanimeren tot een actief aanwezigheidsbeleid. 

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste bedrijven een verzuimbeleid hebben. Kijk naar je eigen organisatie, naar de organisatie van je concurrenten, van je vrienden en familie: elke organisatie heeft een verzuimbeleid. Dat is een goeie zaak, maar in de praktijk zie ik te vaak ‘bijna dood’ verzuimbeleid. En natuurlijk werkt een bijna dood verzuimbeleid niet om afwezigheden en verzuimkosten te verminderen.

Wat is een bijna dood verzuimbeleid? Er is wel een beleid rond verzuim opgemaakt, enkele jaren geleden, met afspraken rond verzuimgesprekken, inzet van medische controles,... maar de afspraken worden niet (meer) toegepast zoals uitgeschreven. Het beleid 'leeft' niet meer noch bij de leidinggevenden, noch bij de medewerkers. Dergelijke 'dode' verzuimaanpak zal natuurlijk niet werken om meer aanwezigheid en dus minder verzuimkosten te genereren. Soms hoor of lees je cases van bedrijven waar verzuimbeleid wel een mooi resultaat oplevert. Wat maakt daar het verschil? Wel, heel eenvoudig, het verzuimbeleid leeft daar zowel bij de top van de organisatie als op de werkvloer.

Wat is een actief aanwezigheidsbeleid? Een actief aanwezigheidsbeleid geeft aan dat dit een beleid is dat leeft, dat gekend is, dat dagelijks wordt toegepast. Echt werk maken van een aanwezigheidsbeleid dat bij jou en je organisatie past, dat betekent een beleid uitwerken waarin je de klemtonen legt die jij belangrijk vindt. Daarom ook het belang om geen 'copy-paste' te maken van een standaard verzuimbeleid gekregen van een collega ondernemer, of verkregen op een infosessie van je bedrijfsgeneeskundige dienst of VOKA. 

Een actief aanwezigheidsbeleid dat bij jou en je organisatie past, dat betekent ook: met acties die jij kan volhouden, niet alleen voor even, maar voor altijd. Want werken aan meer aanwezigheid, dat is een blijvend iets.

6 stappen om je dood verzuimbeleid te reanimeren: Je ‘dood’ verzuimbeleid terug reanimeren tot een actief aanwezigheidsbeleid, dat kan met de 6 stappen die POP Consult ook aanbiedt in het ‘Back to Basics’ traject. ‘Back to’ we gaan immers kijken wat er al is en wat we daarvan kunnen gebruiken als bouwsteen om een actief aanwezigheidsbeleid uit te werken.

De zes stappen van dit traject zijn:

1. Intake: bij de start van dit traject is het belangrijk in kaart te brengen waarom je als organisatie, als ondernemer een aanwezigheidsbeleid wil voeren. Zo kijken we samen naar oa directe en indirecte kosten van verzuim, tevredenheid en motivatie van medewerkers, …en welke rol je als organisatie kan en wil opnemen.

2. Cijfers: meten is weten. Een cijfermatige analyse brengt in kaart hoe het gesteld is met het verzuim in je organisatie. Welke cijfers heb je al en vooral: welke cijfers heb je nodig?

3. Procedures: wat zijn de huidige procedures rond ziektemeldingen en opvolging hiervan? Wie doet wat? Loopt dit goed, is dit voor iedereen duidelijk, wat loopt minder goed,...?

4. Rol van de direct leidinggevende: welke rol neemt de direct leidinggevende in je huidig verzuimbeleid op in het verzuimbeleid? Is het haalbaar en werkbaar?

5. Communicatie: is het huidige verzuimbeleid gekend, enerzijds intern bij de eigen medewerkers, bij de leidinggevenden en anderzijds ook extern oa bij je preventiedienst?

6. Integratie in je personeelsbeleid: checken of je verzuimbeleid deel uit maakt van je ruimer personeelsbeleid. Met andere woorden: komen de klemtonen die je legt in je verzuimbeleid ook terug in andere domeinen van je personeelsbeleid?

Wanneer je deze zaken in kaart hebt gebracht, weet je zowel wat je als organisatie zou willen, wat je nodig hebt, alsook wat er al in je organisatie is. Zo krijg je zicht op wat er nog eventueel ontbreekt om tot een actief aanwezigheidsbeleid te komen.6 Stappen om je dood verzuimbeleid te reanimeren tot een actief aanwezigheidsbeleid

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x