Be Back

BE BACK - Een ESF project voor ondersteuning van bedrijven én werknemers bij ‘dreigend’ verzuim en bij de re-integratie na afwezigheid.  

Wat is be back?

Het doel van Be Back is de re-integratie van langdurig zieken (werknemers met een arbeidscontract) te versterken en te versnellen via het uitwerken van een ondersteunende tool voor werknemer, werkgevers, arbeidsartsen en andere actoren betrokken bij een werkhervatting na langdurige ziekte.

De tool maakt integraal deel uit van een model voor stapsgewijze, onderbouwde begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever ter voorbereiding van de werkhervatting. Bijkomend willen we bedrijven sensibiliseren om de uitgewerkte methodiek ook te gaan toepassen bij werknemers die dreigen uit te vallen omwille van mentale problemen of gezondheidsbeperkingen. Want: uitval van medewerkers voorkomen, dat is preventie in zijn zuiverste vorm en spaart zowel de medewerker als de werkgever heel wat kosten en lasten.  

In het kader van een ESF oproep ‘Innovatie door adaptatie werkten wij hiervoor het project ‘Be Back’ uit. Het volledige project loopt over 2 jaar, tot 31 mei 2022.

wie zijn wij?

POP Consult & Coaching werkt voor dit project samen met Konsilo & Travvant en met Back-In en Safety Lizard.

ProcessDelight zorgt voor de technische ontwikkeling.


Als team staan we garant voor multidisicplinaire aanpak vanuit onze diverse expertises als HR consultant, preventieadviseur, Certified return to work coordinator, Certified disability management professional, en stress- en burn-outcoach.

Het 'Be Back' team

Myriam Van der Steen (Konsilo)

Inge Berghs (Travvant)

Hanne Kenis (Back-IN)

Stijn Indenhoek (Safety Lizard)


Ann Rens (POP Consult & Coaching).

achtergrond van be back

Vlaanderen en België kampen met een te lage werkzaamheidsgraad en dus moet maximaal de potentiële arbeidsreserve worden geactiveerd. Een substantieel deel ervan zijn mensen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben.
Activering van deze groep en meer inzetten op de terugkeer en re-integratie op de werkvloer, vraagt om een grondige herziening van de huidige aanpak. Dat dit nodig is blijkt al eerst uit de omvang van het probleem.

Eén op de drie van de werkzame 55-plussers kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen.
405.000 Belgen zijn langdurig arbeidsongeschikt. In de laatste vijftien jaar verdubbelde dit aantal.
Als een communicerend vat doet dat de daling van de werkloosheid teniet.

Heel wat tools en ondersteuning zijn gericht op de langdurig zieke zelf. Maar in het vraagstuk rond werkhervatting spelen ook werkgevers een grote rol. Werkgevers hebben nood aan een evidence-based benadering die zich vertaalt in concrete acties waar ze mee aan de slag kunnen gaan.

Echter, hoe kunnen we een ‘zieke’ medewerker op een evidence-based wijze gaan beoordelen omtrent zijn mogelijkheden op vlak van tewerkstelling?
Geen evidente klus voor werkgevers...

wat is esf?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. 


Deze websitepagina kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

                     

Het ESF stelt middelen ter beschikking voor innovaties die bijdragen tot meer en betere jobs voor meer mensen.
Ontdek de werking in Vlaanderen via http://www.esf-vlaanderen.be 


Help je ons?

                

Wij voeren momenteel een online-bevraging om bestaande aanpak in organisaties in kaart te brengen. Ben jij een HR manager of zaakvoerder, dan willen we je graag vragen deze survey in te vullen! Jouw input is van groot belang voor ons project en je maakt bovendien kans om gratis begeleiding voor de re-integratie van langdurig zieken voor je organisatie te winnen.

De re-integratie van langdurig zieken versterken en te versnellen via het aanbieden van een ondersteunende tool alsook van een model voor begeleiding van de langdurig zieke medewerker en werkgever, dat is het opzet van het ESF project ‘Be Back’.

Vul onze online-bevraging in zodat we zicht krijgen op de ondersteuningsnoden van uw bedrijf op vlak van ziekteverzuim en re-integratie, en maak kans op gratis begeleidingstrajecten bij re-integratie door onze experts. 

Niet twijfelen, maar doen dus…  


Meer weten?

Laat je gegevens op de pagina via deze link achter, dan houden we je graag op de hoogte van ons project.

We sturen je elke 3 maanden een update van de vooruitgang van het project en laten je weten op welke momenten in het project we naar praktijkcases overgaan.   


Be Back

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x